Aloi­ta net­ti­si­vu­jen teko suun­nit­te­lul­la

Aloi­ta net­ti­si­vu­jen teko suun­nit­te­lul­la

Net­ti­si­vut raken­ne­taan rää­tä­löi­dys­ti Digi­ta­li­soi­tu­mi­sen aika­kau­te­na on stan­dar­di, että jokai­nen yri­tys on löy­det­tä­vis­sä inter­ne­tin ihmeel­li­ses­tä maa­il­mas­ta. Ja mik­si­pä yri­tys ei haluai­si löy­tyä haku­ko­nei­den tulok­sis­ta?...
WordPress-koti­si­vut – plus­sat ja mii­nuk­set

WordPress-koti­si­vut – plus­sat ja mii­nuk­set

Avoi­meen läh­de­koo­diin perus­tu­va WordPress on pitä­nyt sisäl­lön­hal­lin­taoh­jel­mis­to­jen mää­räl­lis­tä ykkös­si­jaa jo vuo­sia, ja samal­la pai­kal­la se on edel­leen. Jo noin 28 % kai­kis­ta verk­ko­si­vuis­ta on teh­ty WordPress-poh­jal­le, ja...